Tafeltennis Nijmegen

  

Bestuur

De huidige samenstelling van het bestuur:


Naam

Functie

Contact

Paul Wijnhoven

Voorzitter (a.i.)

Email

Koen Jacobs

Penningmeester

Email

Ingeborg van den Boorn

Secretaris

Email

Paul van Gend

Ledenadministratie

Email

Paul Henfling

Technische commissie

Email

Paul Wijnhoven

Breedtesport


Albert & Ans Claassen

Barbeheer